voor welke zaken kunt u bij mij terecht?

 

  • civiele zaken die te maken hebben met woonschepen en arken (zie verder de afzonderlijke pagina op deze site “wonen op het water”)
  • huurzaken, zowel wat betreft woonruimte als bedrijfsruimte; ik treed op voor verhuurders en huurders (zie verder de afzonderlijke pagina op deze site "huur en verhuur")
  • opstellen en beoordelen van contracten en algemene voorwaarden
  • schade en aansprakelijkheid
  • incasso en beslagrecht
  • verjaring van vorderingen / eigendomsverkrijging door verjaring
  • (verweer tegen het) naleven overeenkomsten
  • geschillen over de eigendom
  • geschillen tussen eigenaren van naburige erven / erfdienstbaarheden

 

Ik verleen juridische bijstand aan particulieren, bedrijven en aan maatschappelijke organisaties. U kunt bij mij terecht voor advies en voor bijstand in een procedure.

In alle gevallen geldt dat ik zal streven naar een snelle en (dus veelal) goedkope manier om een geschil op te lossen. Waar dat nog mogelijk is zal ik proberen de kwestie door overleg met (de advocaat van) de wederpartij in der minne te regelen. Aangezien een civiele procedure vaak lang duurt en kostbaar is, moet een procedure volgens mij alleen als uiterste middel worden ingezet om een juridisch conflict te beëindigen.

Als dat onvermijdelijk is zal ik een procedure starten. Ik heb een ruime ervaring met het procederen voor de rechtbanken en gerechtshoven door heel Nederland.

In sommige gevallen heeft de wederpartij al besloten een procedure te starten en is de keuze niet meer aan u. Het is goed te benadrukken dat ook dan nog een poging gedaan kan worden om de kwestie te schikken. Dat kan in beginsel op elk moment in de procedure.

Het is wel zo dat naarmate een procedure verder gevorderd is, de eisende partij meer kosten heeft moeten maken. De schikkingsonderhandelingen zullen in het algemeen met deze kosten worden “belast”. Daardoor zal het vaak lastiger zijn te zijn nog tot een regeling te komen. Met het bereiken van een schikking na ontvangst van de dagvaarding, maar voordat de zaak door eiser bij de rechtbank wordt aangebracht (zie elders op deze site “hoe verloopt een civiele procedure”), zal eiser het griffierecht kunnen besparen (deze kunnen in veel gevallen aanzienlijk zijn). Ook verder in de procedure, tijdens een zogenaamde comparitie van partijen (zie wederom “hoe verloopt een civiele procedure”), probeert een rechter vaak partijen nog tot een minnelijke regeling te stimuleren. De keuze om een schikking aan te gaan blijft ook dan bij partijen zelf liggen; een rechter kan hen daar niet toe dwingen.