Mijn naam is Bart Tonen. Ik ben advocaat sinds 1987, aanvankelijk te Amersfoort, sinds 1991 te Amsterdam. Ik richt mij in mijn praktijk vooral op het civiele recht, met als bijzondere aandachtsgebieden het wonen op het water en het huurrecht voor woon- en bedrijfsruimte.

Als dat mogelijk is sta ik cliënten bij op basis van de door de overheid gefinancierde rechtshulp (toevoeging).

Ik verwijs u voor meer informatie graag naar de andere pagina's van deze site.